18:37 :: شنبه 13 دی 1393 :: mona

میدو نید چرا پنگوئن ها بیسوادن ؟
چون همش برف میاد مدرسه هاشون تعطیله
اگه سوال دیگه ای داشتید در خدمتم

سلامتی کارگری که صاحب کارش به ناحق زد تو گوشش،
رفت تا لباسشو عوض کنه بره خونه
اما یاده خرج مادر مریضش افتاد یاده اجاره خونه،
جهیزیه دخترش، شهریه دانشگاه پسرش
برگشت صابکارشو مث سگ زد ترکوندش و رفت

یه نصیحت از طرف من : همیشه با زبان ساده سخن بگویید
چون التزام به معقولیات و انکسار از بدویات
در تعتیر آنچه مقتضى ست ممارست به عمل نقض نیست

طوری خوشگل نباشید
که آدم نفهمیده چی گفتید
بگه اوکی چشم

مث من وا

خسته شدم از بس دو

ساعت میشینم حرف میزنم

از اخر میپرسم چی گفتم

میگه: ها؟

مث من خوشگل نباشین خوب

هیچ فکر کردی چرا خدا مرد را پیش از زن آفرید؟ خب معلومه پیش از آفریدن هر شاهکاری یک چرکنویس هم لازمه.از یه اسب میپرسن چرا هر کس تورو میبینه سوارت میشه؟

اون اسب جواب نداد، سرشو انداخت پایین و هیچی نگفت !

میدونید چرا؟؟ چون اسبا نمیتونن حرف بزنن !

نه واقعا انتظار داشتین اسبها حرف هم بزنن ؟

لابد دانشجو هم هستی؟؟آخه چرا اینجوریه !

تهران به کابل ۱۵۰۰ کیلومتر

کابل به تهران ۱۵۰۰ کیلو متر

طبقه اول به هشتم : ۸ طبقه

طبقه هشتم به اول : ۸ طبقه

بچشنبه تا شنبه : ۲ روز

شنبه تا بچشنبه ۵ روز !

P: :) ;)
P: :) ;)