14:42 :: یکشنبه 21 دی 1393 :: mona
لعنت ﺑﺮ ﻫﺮ چی ﻓﺎﺻﻠﻪ اس ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎ … . . .
.
.

.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭼﺮﺍ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻦ ﺑﺎﺱ ﺍﺯ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﺁﺧﻪ ؟ چیه فک کردی پست شکست عشقیه؟! نه عزیزم ، اینجا از این قرتی بازیا نداریم!!!!


خدایا بهم قیافه که ندادی

پولم که ندادی


لطفا باذکرمثال علت خلق من را دردو سطر توضیح دهید

باتشکر!

اول به سمت چپ که محل عبور ماشینهاست نگاه می کنیم
بعد به سمت راست که محل عبور موتورهاست نگاه می کنیم
بعد به سمت بالا نگاه می کنیم که محل سقوط هواپیماست
سپس با روحی آرام و قلبی مطمئن پا به خیابان می گذاریم
یه بار تو انگلستان همه قرص ضد انگل میخورن میشن پاکستان
خونه ی مادر بزرگه، الان آپارتمانه
خونه ی مادر بزرگه، استخر و لابی داره
خونه ی مادر بزرگه، وایفای ی مفتی داره

خونه ی مادر بزرگه، دیش و لنب داره
کنار خونه ی اون، همیشه پارتی برپاست
پارتیهای محله، پر شور و شوق و غوغاست
مادر بزرگه الان، مازراتی سواره
رنگ موهاشم هر روز، جور واجورو باحاله
مادر بزرگه الان، شلوار جین می پوشه
کفش کالج و کیفش، همیشه روبه روشه
خونه ی مادر بزرگه، هنوز خیلی باحاله


ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﻭﺗﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ:
ﺳﻼﻡ
- ﺳﻼﻡ

- ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ
- ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺮﻡ
- ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ
- ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ؟
- ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ
- ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﯿﻦ؟
- ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ
- ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ
- ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
- ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ
- ﻓﺪﺍﺗﻮﻥ ﺑﺸﻢ
- ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
- ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ
- ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺸﻢ
- ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻄﻮﺭﯾﻦ؟
- ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ
- ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺸﻢ
- ﻓﺪﺍﺗﻮﻥ ﺑﺸﻢ
- ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ
- ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻦ
- ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ
- ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ
- ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
- ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ
- ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺮﻡ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﻭﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ:
ﺳﻼﻡ ﭼﺎﮐﺮﻡ
- ﺳﻼﻡ ﻣﺨﻠﺼﻢ

روزگار بر ما ایرانیها وفایی نداشت گوجه کاشتیم سرما نذاشت خیار کاشتیم بازار نداشت بز داشتیم گرگ نذاشت زنبور داشتیم عسل نداشت یارانه بود گرونی نذاشت همگی ضرر بود و طلبکار دست بر نداشت این هم روزگارماایرانیا یادتونه خواستیم مساوی کنیم مسی نذاشت ... .یکی از سوالاتی که الان ذهن منو ۸بانده آسفالت کرده اینه که،
چرا لنز دوربین دایره س ولی عکسی که میگیره مربعه ؟

گوشیمو گذاشتم رو حالت پرواز...

از طبقه 8ام پرتش کردم رو هوا...

افتاد خورد وخاکشیر شد..

نمیدونم این چ قابلیت مسخره ایه...!!!!!!

کارنمیکنه که ....!!!!!!!

P: :) ;)
P: :) ;)