15:47 :: یکشنبه 21 دی 1393 :: mona
تعداد کامنتام رسید به 100

100

1
0
0

خخخخخخخخخخخخخخ

نگین جوگیر شده تا ی مدت قبل ب غیر از خودم هیشکی واسم نظر نمیزاشت خوب

چرا اونجوری نگا میکنین خوب

دقیقا از وقتی بخاطر امتحانا مدرسه رو تعطیل کردن اینجوری شده ها
ببینین چجوری تعطیلی بهم ساخت

100تا


100


0   0   1

خخخخخخخخخخخخخخخ


P: :) ;)
P: :) ;)