X
تبلیغات
زولا
12:02 :: چهارشنبه 24 دی 1393 :: mona
خودکشی مال خارجیاست,
ما یه نون و ماستم بخوریم سرطان میگیریم میمیریم.

میدونید چی آدمو خیلی میسوزونه؟؟؟
.
.

.
.
.
.
.
چیزی که خیلی داغ باشه:))
کاری ندارین من برم به اکتشافات دیگم برسم

هر وقت رابطمون با آمریکا خوب شد، می خوام یه دیزی فروشی بزنم اسمشو بذارم:

واشینگتن دی زی


دخترا عاشق حرف میشن، پسرا عاشق زیبایی!
حالا دلیل آرایش کردن دخترا و دروغگویی پسرا رو فهمیدین؟


ﭼﺸﺎﺗﻮﻧﻮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﯾﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ ﺑﺪﻡ
.
.

.
.
.
.
.
.
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- o.o -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.--.- -.- -.- -.- -.-
.
.
.
.
.
.
ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻥ ﻭﺳﻂ ﭼﺸﺎﺵ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﯿﮕﻢ


ﻧﺨﻮﺩ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۱۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
.
.

.
.
.
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻥ ﻟﺬﺕ ﮔﻮﺯﯾﺪﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ :/


پدر عروس :خودت بگوخلافت چیه؟
داماد :فقط آدامس زیاد میجوم
چرا؟

بوی سیگارو ازبین میبره
مگه سیگارمیکشی؟
آره بعدازعرق حال میده
مگه عرق میخوری؟
آره گیرایی تریاک رو زیادمیکنه
تریاک می کشی؟
آره، ازبیکاری بهتره
مگه بیکاری؟
آره خب، همش که نمیشه دزدی کرد


ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻮﺷﻴﺸﻮ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﻴﮕﻪ :
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﮔﻮﺷﻴﻢ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﻴﻨﺖ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺑﺎ
ﭘﺪﺭﻩ : ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺯﻧﮓ ﺧﻮﺭﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﻳﺎﺍﺍﺍ
ﭘﺪﺭﻩ : ﺍﺧﻪ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﮑﺎﺭﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﺯﻧﮓ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺪﻡ
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﭼﺮﺍ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﻲ ، ﮐﺴﻲ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﺩ ؟؟
ﭘﺪﺭﻩ : ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﻏﺮﻭﺏ ﻣﻴﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻭﺍﺳﻪ ﭼﻲ ﺍﻳﻨﻮ ﮔﻔﺘﻲ ؟
ﭘﺪﺭﻩ : ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻠﺶ ﺑﻪ ﺍﻟﯿﺎﺱ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺮﯼ ﺧﺮﻳﺪ !!..


هیتلر:من تویه جنگ هایی که کردم جان ۳۰۰هزار نفر رو گرفتم!

ناپلون:من در خلال جنگ هایم سر ۵۰هزار نفر رو جدا کردم


جولیو سزار: من جسد ۷۰ هزار از اسیرانم را سوزاندم

کالی گولا: من ۲۰۰ هزار نفرو کشتم و دستانشان را قطع کردم

مدیر عامل سایپا: جمع کنین بابا…یارو تو اتوبوس کبریت میخواسته به بغلی میگه

اسمت چیه ؟


-یوسف.

-به به،

-شغلت چیه؟

-زنبوردار

-به به،

کجا میری؟

-اهواز

-عجب جایی،

کبریت داری؟

-نه…..

-نه و نکمه، با اون اسمت، پدرسگ پشه باز، تو این گرما سگ میره اهواز که تو میرى

از یارو میپرسن چند تا بچه داری ؟میگه چهار تا پسر .
اولی :دکتر
دومی:مهندس

سومی:خلبان
چهارمی:دزد


میگن چرا چهارمیو از خونه نمیندازی بیرون
میگه: همونه ک خرج خونه رو میده ،بقیه بیکارن


ﻣﺮﺩﻱ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﺨﺮﻩ ﺑﻠﻨﺪﻱ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺨﺮﻩ ﺑﺴﺖ،ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺳﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍﺁﺗﺶ ﺯﺩ ﻭﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮﺕ ﻛﺮﺩ ﻭﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺷﻠﻴﻚ

ﻛﺮﺩ . ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺭﻓﺖ ﻭ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﺮﺩ ﻣﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻠﻖ ﺁﻭﻳﺰ ﺷﺪﻥ
ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺳﻢ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﺩﻓﻊ ﻛﺮﺩ .ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ . ﻣﺮﺩ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ بعثت سنندج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ...
بعله...

P: :) ;)
P: :) ;)