22:10 :: یکشنبه 12 بهمن 1393 :: mona
یکی از تفریحات کوروش بزرگ و انیشتین و حسین پناهی و خسرو شکیبایی تو اون دنیا اینه که …
.
.
.
.
.
.
.
.
هر روز فیس بوک رو چک کنن ببین تازگی ها جمله باحال چی گفتن!

پـیـش بـابـام نـشـسـتـم مـیـگـه فاطمه بـابـا چـقـدر پـول داری ؟؟؟
مـن : بـابـا بـه قـران پـنـجـاه تـومـن بـیـشـتـر تـو جـیـبـم نـیـسـت مـوقع امـتـحـانـا بـد بـی پـول شـدم
دو دقـیـقـه بـعـد بـرگـش گـف شـرط مـیـبـنـدم رو پـنـجـاه تـومـن
مـامـانـت الـان از تـو آشـپـز خـونـه مـیـاد داد مـیـزنـه بـهـت مـیـگـه دختر گـلـم شـام چـی واسـت درسـت کـنـم ؟؟فـسـنـجـون درسـت کـنـم کـه دوس داری ؟؟؟
مـنـم دیـدم دوس نـداره مـسـتـقـیم بـهـم پـول بـده بـه غـرورم بـر بـخـوره سـریـع گـفـتـم بـاوشـه از سـگ کـمـتـره کـه نـده
مـامـانـم از تـو آشـپـز خـونـه داد زد دختر گـلـم شـام چـی واسـت درسـت کـنم ؟؟؟ فـسـنـجـون کـه دوس داری واست درسـت کـنـم ؟؟o_0
بـابـام : خــــــانـــــم خـــــانــم بـــدو لـبـاس بـپـوش بـریـم خـونـه داداشـت پـول شـیـری‍ـنـی جـور شـد . دیـدی گـفـتـم نـقـشـمـون مـیـگـیره ^_^
ایـنـا خـانـواده نـیـسـتـن کـه راهـزنـن راهــــزنـــــــــــــ ...^_______^
چند فحش غضنفری قدیمی :
1 - از جلوی چشمام خفه شو
2 - فکر کردی فقط خودت خری

3 - کسی با تو زِرِ نزد
4 - صداتو واسه من داد نزن
5 - وقتی با من حرف میزنی دهنتو ببند

چند فحش غضنفری جدید :
1 - دستت بشکنه از زانو
2 - خودت گیر عجب آدم خری افتادی
3 - خودم دست دارم ، جوابشو میدم

صبح ها برای رفتن به محل کار تنبلی نکنید .

به این حقیقت بیندیشید که


در خواب نمی شود کار کرد اما در محل کار می شود خوابید .

خطبه از این سنگین تر …!!!؟؟؟

یه صلوات عنایت کنید .

روزی پسرکی وارد مغازه ای میشود و مغازه دار در گوشِ مشتریش میگوید:
«اون پسر رو میبینی؟ اون احمق ترین پسرِ دنیاست! ببین الان بهت ثابت میکنم!»
مغازه دار یه اسکناس یک دلاری توی یک دستش و دو تا سکه ی 25سِنتی توی دستِ دیگرش میگذاره و پسرک رو صدا
میکنه و بهش میگه:
«پسرم، کدوم دست رو میخوای؟»پسرک سکه ها رو بر میداره و از مغازه بیرون میره.
مغازه دار رو به مشتری گفت : «نگفتم؟»
بعدا وقتی مشتری از مغازه بیرون میاد، پسرک رو میبینه که داره از مغازه ی بستنی فروشی میاد بیرون.
میگه : «عمو جون, میتونم بپرسم چرا توی مغازه سکه ها رو انتخاب کردی؟»
پسر در حالی که بستنی رو لیس میزد، رو به مرد گفت:
«چون روزی که اسکناس رو بردارم، بازی تموم میشه!»
غضنفر واسه دوس دخترش نامه مینویسه. خط آخرش هم مینویسه
.
.

.
.
.
.
.
خدیجه نامه رو میزارم لا بلوکا بیا ورش دا

P: :) ;)
P: :) ;)