17:53 :: چهارشنبه 29 بهمن 1393 :: mona
آقا پسرا هر وقت تونستید
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها چیه
فکر میکنید از دستتون کاری بر میاد آیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


دختره اسم پروفایل شو گذاشته رقیب سرسخت پرسیل در چربی زدایی!!
رفتم pv میگم خانوم اسمتون چیه؟؟
.

.
.
.
.
میگه واااایییی شما پسرا چقدر خنگید.اسمم گلیه.
دیگه تنهاتو کوچه نمیام
.
.
.
الکی مثلا قشنگتر از پریام
ااااااااااااااااااااااااااااااااااه من چقد خرم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مصلن من پسرم

P: :) ;)
P: :) ;)