21:22 :: جمعه 24 بهمن 1393 :: mona
دونفر سر توالت فرهنگی دعوا میکنن یکی میاد میگه چرا دعوا میکنید اولیه یکیشون میگه من دو روزه از این چشمه اب میخورم اقا اومده توش ریده :)
به غضنفر میگن با ماهیچه جمله بشاز میگه خر در برابر ما  هیچه

انواع ریدن بچه ها :5 ماهگی تو دستت /5سالگی تو عصابت /15 سالگی تو هیکلت/25 سالگی تو پولت/وقتی مردی تو روحت :))))))))


از یارو میپرسن نظرت در مورد زن دوم چیه؟ میگه: مثل انرژی هسته ای میمونه و زن اول هم مثل امریکا نمیتونه هیچ غلطی بکنه
یا رو پشه بند میخره شب نمیخوابه تا صبح پشه هارو مسخره میکنه .!!!!!!!!!!!

نصیت 2015: تو این اوضاع بی شوهری اگه پسری کد پستی هم داد باید قبول کنی

مزدور چیست؟نوعی موز که در مناطق دور یافت میشود

ارتباط برخی از ترانه ها با مباحث شرعی ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا : نهی از منکر خوشگلا باید برقصن:امر به معروفای خانوم کجا کجا؟ : صیغه فوضولیدلم فقط تورو میخواد:تارک الدنیایه ماچ دادو دمش گرم:اکرام ایتامنمره بیست کلاسو نمیخوام : ایثار
مورد داشتیم طرف تو وصیت نامه اش نوشته درایو D رو ندیده فرمت کنید


قابل توجه شما تنبلا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.نه خوشم اومد هنوز اونقدر انرژی داری بیای پایین

P: :) ;)
P: :) ;)